Створено: Субота, 03 червня 2017, 16:49
04-06-2017 р.Б. - Неділя зіслання Святого Духа

Літургійні піснеспіви

Молитва “Царю небесний”

Цáрю небéсний, Утішителю, Дýше íстини,* що всюди єси і все наповняєш,* Скáрбе дібр і життя Подáтелю,* при­йди і вселися в нас,* і очисти нас від усякої скверни,* і спаси, Благий, дýші наші.

Антифон 1

Стих 1: Небесá оповідáють слáву Бóжу,* і дíло рук Йогó проголóшує твердь небéсна. – Молитвáми Богорóдиці, Спáсе, спаси нас.

Стих 2: День днéві передає слóво,* ніч нóчі об’являє вíстку. – Молитвáми Богородиці…

Стих 3: По всій землí залунáв їх гóлос,* на край свíту їхні словá. Молитвáми…

Антифон 3

Стих 1:Гóсподи, силою Твоєю цар радíє і в Твоїй допомóзі веселиться вéльми.

Тропар (г.8): Благословéнний Ти, Христе Бóже наш,* що рибáлок премýдрими появив;* послáвши їм Дýха Свя­тó­го,* ними Ти полонив вселéнну,* Чоловіколюбче, – слáва Тобí!

Стих 2:Бажáння сéрця йогó дав Ти йомý, і прохáнню уст йогó Ти не відмóвив.– Благословéнний Ти, Христе Бó­же наш …

Стих 3:Бо поперéдив Ти йогó благословéнням щéдрим, поклáв Ти на головí йогó вінéць із кáменя цíнного. – Благословéнний Ти, Христе Бóже наш …

Вхідне:Вознесися, Гóсподи, у Твоїй силі! І ми бýдемо співáти й слáвити Твою могýтність. – Благословéнний Ти, Христе Бóже наш …

Слава і нині: Кондак (г.8): Коли Ти, Всевишній, зійшóв і мóви змішáв,* то поділив між собóю нарóди.* Коли ж вог­нé­нні язики Ти роздавáв,* то до з’єднáння всіх приз­вáв;* томý однодýшно слáвимо Пресвятóго Дýха.

Замість Трисвятого: Всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилýя.

Прокімен (г.8): По всій землí залунáв їх гóлос, на край свíту їхні словá (Пс. 19,5).

Стих: Небесá оповідáють слáву Бóжу, і дíло рук Йогó проголóшує твердь небéсна.

Алилуя: Слóвом Госпóднім ствóрене небо, і пóдихом уст Йогó – вся йогó оздóба.

Стих: Госпóдь із нéба споглядáє, Він бáчить усíх дітéй людських (Пс. 33,13).

Замість “Достойно”співаємо заспів:Величáй, душé моя, в трьох Осóбах єдине Божествó!І ірмос: Рáдуйся, Царице, слáво дів і матерíв!* Найшляхéтніші й найкрасно­мóв­ніші устá не можýть насмíлитись,* щоб Тебé достóйно оспівáти,* ані жóден рóзум неспромóжен збагнýти Твоє нарóдження.* Тому ми однозгíдно Тебé слáвимо.

Причасний: Дух Твій благий настáвить менé* на зéмлю прáву (Пс. 143,10).

Боже Слово

АПОСТОЛ

Діяньсвятих апостолів читання (2,1-11)

У той час, коли настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось зненацька залунав із неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з’явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Були ж у Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлася сила народу і хвилювалася, бо кожний чув, що вони говорили його мовою. Всі, остовпілі, дивува­лись і один до одного казали: Хіба ось всі, що говорять, це не галилеяни? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії і мешканці Месопота­мі­ї, Юдеї й Кападокії, Понту й Азії, Фригії й Памфілії, Єгип­ту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що при­бу­ли, юдеї й прозеліти, критяни й араби, – як ми їх чуємо, як вони нашими мовами проголошують величні діла Бо­жі?

ЄВАНГЕЛІЄ

від Івана 7,37-52; 8,12

Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на у­весь голос: Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п’є! Хто вірує в мене, як каже Писання: Ріки води живої поте­чуть із нутра його. Так він говорив про Духа, що мали при­й­няти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений.

Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: Він справді про­рок. Інші говорили: Він – Христос. Ще інші мовили: Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звід­ки був Давид? І виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до первосвящеників та фарисеїв, і ті їх пи­та­ють: Чому ви його не привели? Слуги відповіли: Ніко­ли чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали: Чи й ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що не знає закону! Озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі, один з них: Хіба закон наш судить чоло­віка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить? Ті йому у відповідь сказали: Чи й ти з Галилеї? Розсліди і побачиш: з Галилеї пророк не приходить.

І знову говорив до них Ісус: Я – світло світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя.

Парафіяльні оголошення

1. 31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році життя після важкої недуги відійшов до вічності Блаженніший Любо­мир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ. Після Божест­вен­ної Літургії відслужимо Панахиду за упокій його душі.

2. Сьогодні святкуємо празник Зіслан­ня Святого Духа. О год. 17:00 молитимемось велику Вечірню з колінопри­к­лон­ними мо­ли­т­вами.

3.  Завтра, 5 червня – Пресвятої Тройці. Святі Літур­гії у на­­шо­­му храмі служитимемо о год. 10:00 та о 18:00.

4.  Після Зіслання святого Духа, маємо привілей – за­га­ль­ни­ці. У п'ятницю, можна споживати м'ясні страви.

5.  Пригадуємо, що протягом місяця червня, у будні після вечір­ньої Літургії, а в неділю і свята о год. 17:30, служимо моле­бень до Христа Чоловіколюбця.

6. У наступну неділю, у світлиці під церквою відбудеться презентація книжки Адама Бобровіча, „Tamjeszczesłychać szeptmodlitwibiciecerkiewnychdzwonów, поєднаної із пре­зентацією фото­гра­фій п. Ірени Бобровіч, присвячених греко-католицьким святиням. Книжка описує життя украї­нців у селі Ґораєц, в передвоєнній Польщі.

7.  17 червня організовуємо   прощу з нашої па­­­­­­­ра­фії в ра­мах де­ка­­нальної прощі до Пратуліна – місця му­че­­ницької смерті Пра­тулінських мучеників. Виїзд рано, а вве­­чері повернення. При повному комплекті пасажирів, ціна за особу виноситиме 40 зл.

8.  Молодь запрошує на молодіжні реколекції, які відбу­ду­ть­­ся в Перемишлі, в днях 15-18 червня 2017 року. Тема: Зу­­с­тріч Ісуса з Закхеєм. Для реєстрації та за більш деталь­ні­­шою інформацією просимо зверта­тись:тел.+48729555698 або solomia.698@gmail.com

9.  Сестри Василіанки запрошують на реколекції для ді­в­­чат які відбудуться в Монастирі Сестер Василіянок у м. Gorlice, на Лемківщині, в днях 26-30.06.2017р. Реко­ле­кції провади­ти­муть - Сестри Васи­ліянки з України. Зголошення для участі можна подати до 10.06.2017р. на тел. 608 605 164, або до сестри Олени.

10.  У ризниці та церковній крамниці у притворі можна при­­­д­­бати Святе Письмо, моли­то­вники, духовну літе­ра­ту­ру, вер­ви­ч­ки, тощо. Також до дня дитини крамничка роздає для всіх дітей дитячий журнал “Зернятко”.

11.  Також крамничка нам пропонує на червень книжку місяця: Казки Божого саду. Кошти будуть призначені для 11-річного Василька, зі Стрийщини, який хворіє на лейкемію, і потребує коштовного лікування.

12. Кожного четверга, від год. 19:00, при нашому мо­на­­с­ти­рі відбуваються психологічні консультації. За­пи­су­ва­тись мож­на у ризниці або по телефону 22 831 17 18.

13. Намірення Святих Літургій:

     700: за †† с. Кумкова

       900:за здоров’я: ……;

     1100:про Божі ласки для сім'ї Марії і Володимира

     1800:про Боже благословення для парафіян

НАМІРЕННЯ святих літургій в тижні

пон. 1000: про божі ласки для Тадеуша і Целіни

      1800: на подяку за 25 років спільного життя від Марії і Василя

вів. 700: за здоров’я: ……;

      1800: за душі в чистилищі

сер. 700: за померлих: ……

           - за здоров'я і щасливу операцію для Галини

      1800: за †† MarianaiHelenę

чет. 700: за здоров’я: ……;

      1800: за †† Mariana i Helenę

п’ят. 700: за †† Mariana i Helenę

       1800: за душі в чистилищі

суб. 700: за померлих: ……

     1800: за †† MarianaiHelenę

нед. 700: подячна за всі ласки з проханням про Божі ласки для Дарії

       900: за здоров’я: ……;

     1100: про Божн благословення для парафіян

     1800: за †† з родин: Панківських, Шереметів, Сло­ньо­вських і Юзичів