Вівторок, 17 жовтня 2017, 11:49

Літургійні піснеспіви

14 жовтня—Покров Пресвятої Богородиці

Тропар (г.4):Сьогóдні ми, благовíрні люди,* рáдісно святкýємо, осяяні Твоїм, Мáти Бóжа, явлíнням* і, дивлячись на Твій пречистий óбраз, щиро прóсимо:* “Покрий нас святим Твоїм покрóвом* і визволь нас від усякого зла,* благáючи Сина Твогó, Христá Бóга нáшого,* щоб спас дýші нáші”.

Слава і нині:Кондак (г.3):Дíва сьогóдні стоїть пéред нáми у хрáмі* та з хóрами святих невидимо за нас мóлиться Бóгу.* Áнгели з архієрéями поклоняються, апóстоли ж з прорóками рáдуються,* бо за нас благáє Богорóдиця споконвíчного Бóга.

Прокімен (г.3): Величáє душá моя Гóспода, і дух мій радíє в Бóзі, Спáсі моїм.

Стих:Бо Він зглянувся на покóру слугині Своєї, ось бо віднині ублажáтимуть менé всі рóди.

Алилуя: Слýхай, дóчко, і споглянь, і прихили вýхо твоє.

Стих:Пéред лицéм твоїм помóляться замóжні між людьми.

Причасний:Чáшу спасíння приймý і ім’я Госпóднє призовý. Алилýя.

Вівторок, 17 жовтня 2017, 11:48

Літургійні піснеспіви

Тропар (г.1):Хоч запечáтали кáмінь юдéї* і вóїни стерегли пречисте тíло Твоє,* воскрéс Ти, Спáсе, на трéтій день,* дарýючи життя свíтові.* Томý сили небéсні взивáли до Тéбе, Життєдáвче:* Слáва воскресíнню Твоєму, Христе,* слáва цáрству Твоєму,* слáва провидíнню Твоєму, єдиний Чоловіколюбче!

Слава: Кондак (г.1):Воскрéс Ти у слáві як Бог із грóбу* і світ з Собóю воскресив;* людське єствó Тебé, як Бóга оспíвує і смерть щéзла.* Адáм же ликýє, Владико,* і Єва нині, з ýзів визволившись, радíє, взивáючи:* Ти, Христе, Той, Хто всім подає воскресíння.

І нині:Богородичний (г.1):Коли Гавриїл звістив Тобí, Дíво: “Рáдуйся!”* – то з цим гóлосом прийняв тíло Владика в Тобí, святíм кивóті,* як мóвив прáведний Давид,* і Ти з’явилася простóрішою небéс, носивши Творця Свогó.* Слáва Томý, що поселився в Тобí* Слáва Томý, що вийшов з Тéбе!* Слáва Томý, що визволив нас нарóдженням Твоїм.

Прокімен (г.1):Милість Твоя, Гóсподи, хай бýде над нáми, бо ми надíялись на Тéбе (Пс. 33,22).

Стих:Рáдуйтеся, прáведні, в Гóсподі, прáвим налéжить похвалá.

Алилуя: Бог, що дає відплáту менí, і покорив нарóди менí.

Стих:Ти, що звеличуєш спасíння царя, і даєш милість помáзаннику Своєму Давидові і рóдові йогó повíки (Пс. 18,51).

Причасний:Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах (Пс. 148,1). Алилýя, тричі.

Понеділок, 08 березня 2010, 16:24

11

 ВАРШАВА

Парафія Успення Пресвятої Богородицї і Священномученика Йосафата
Церква і парафіяльна канцелярія: ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
тел./факс 22 831-17-18
Парох: ієрм. Петро І. Кушка, ЧСВВ, mob. tel.: +48 606 733 999; e-mail: kuszka@bazylianie.pl

Храмові свята:
28 серпня (Успення Пресвятої Богородиці);
25 листопада (Святого Священномученика Йосафата) - переноситься на неділю.
Порядок Служб Божих:
в неділю: 7:00, 9:00,  11:00,  18:00; 
у свята: 10:00 і 18:00;
у будні 7:00 та 18:00; (липень-серпень - тільки 18:00)
Утреня: 
у будні: 6:25 (липень-серпень - 7:00);
Вечірня кожного дня: 17:15; коли випадає Велика Вечірня - 17:00;
ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПОСТУ - від понеділка до п'ятниці:  7:00 - Утреня;   18:00 - Літургія Напередосвячених Дарів;
- в суботу Парастас о 6:20, а Літургія св. Івана Золотоустого о год. 7:00 і 18:00