Субота, 24 червня 2017, 20:23

Літургійні піснеспіви

Тропар (г.2):Коли зійшóв Ти до смéрті, Життя безсмéртне,* тодí ад умертвив Ти сіянням Божествá;* коли ж і помéрлих з глибин підзéмних Ти воскресив,* всі сили небéсні взивáли:* Життєдáвче, Христе Бóже наш, слáва Тобí!”

Слава: Кондак (г.2):Воскрéс Ти з грóбу, всесильний Спáсе,* і ад, побáчивши чýдо, зжахнýвся та й мéртві встáли;* а творíння, бáчивши, радíє з Тобóю, й Адáм веселиться,* і світ, Спáсе мій, повсякчáс Тебé оспíвує.

І нині: Богородичний (г.2): У молитвáх невсипýщу Богорóдицю,* і в застýпництві несхитне уповáння не втримали в собí гріб і смерть;* бо як Мáтір Життя покликав до життя Той,* Хто в лóно вселився повсякчáс дíвственне.

Прокімен (г.2): Госпóдь – моя сила і моя пíсня, і Він став моїм спасíнням (Пс.118,14).

Стих:Тяжко покарáв менé Госпóдь, та не передáв менé смéрті (Пс.118,18).

Алилуя: Вислухає тебé Госпóдь у день печáлі, захистить тебé ім’я Бóга Якова (Пс.20,2).

Стих:Гóсподи, спаси царя і вислухай нас, коли бýдемо взивáти до Тéбе(Пс.20,10).

Причасний:Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах (Пс.148,1). Алилýя, тричі.

Субота, 24 червня 2017, 20:21

Літургійні піснеспіви

Тропар, гл. 1:Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте тіло Твоє,* воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* Ради цього сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава воскресенню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава промислові Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець.

Слава: Кондак, гл. 1:Воскрес Ти як Бог із гробу у славі* і світ із собою воскресив,* і людське єство як Бога оспівує Тебе,* і смерть щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, від узів ізбавляючись, радується, взиваючи:* Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення.

І нині: Богородичний, гл. 1: Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Радуйся,* – з голосом воплочувався Владика всіх* у Тобі, святім кивоті,* як рік праведний Давид:* Явилася Ти ширша небес,* що поносила Створителя твого.* Слава тому, що вселився в Тебе,* слава тому, що пройшов із Тебе,* слава тому, що висвободив нас різдвом твоїм.

Прокімен, гл. 1: Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22).

Стих:Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).

Алилуя, гл. 1:Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені (Пс. 17,48).

Стих:Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові своєму Давидові і сімені його до віку.

Причасний:Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.

Вівторок, 13 червня 2017, 09:33

Літургійні піснеспіви

Тропар (г.8): З висоти зійшóв Ти, Милосéрдний,* і тридéнне погребéння прийняв Ти,* щоб нас звільнити від страждáнь.* Життя і воскресíння нáше,* Гóсподи, слáва Тобí!

Тропар (г.4):Цéрква Твоя, Христе Бóже, по всьомý свíті,* немóв багряницею і вісóном, прикрасилася крóв’ю Твоїх мýчеників,* і чéрез них кличе до Тéбе:* Пошли нарóдові Твоєму Свої благодáті,* дарýй свíтові мир і дýшам нáшим велику милість.

Слава і нині Кондак (г.8):Тобí, Гóсподи, Творцéві прирóди, вселéнна принóсить,* як пéрвістки творíння, богонóсних мýчеників.* Їхніми молитвáми, Богорóдиці рáди, збережи, Багатомилостивий,* Цéркву Твою і нарóд Твій в глибóкому мирі.

Прокімен (г.8): Помолíться і хвалý віддáйте Господéві, Бóгу нáшому.

Стих: Відóмий Бог у Юдéї, в Ізрáїлі велике ім’я Йогó.

Алилуя: Візвáли прáведні, і Госпóдь вислухав їх, і від усíх скорбóт їхніх урятувáв їх.

Стих: Багáто скорбóт у прáведних, але з усíх них Госпóдь їх рятýє.

Причасний:Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.

Другий: Рáдуйтеся, прáведні, в Гóсподі, прáвим налéжить похвалá Алилýя, тричі.

Субота, 03 червня 2017, 16:49

Літургійні піснеспіви

Молитва “Царю небесний”

Цáрю небéсний, Утішителю, Дýше íстини,* що всюди єси і все наповняєш,* Скáрбе дібр і життя Подáтелю,* при­йди і вселися в нас,* і очисти нас від усякої скверни,* і спаси, Благий, дýші наші.

Антифон 1

Стих 1: Небесá оповідáють слáву Бóжу,* і дíло рук Йогó проголóшує твердь небéсна. – Молитвáми Богорóдиці, Спáсе, спаси нас.

Стих 2: День днéві передає слóво,* ніч нóчі об’являє вíстку. – Молитвáми Богородиці…

Стих 3: По всій землí залунáв їх гóлос,* на край свíту їхні словá. Молитвáми…

Антифон 3

Стих 1:Гóсподи, силою Твоєю цар радíє і в Твоїй допомóзі веселиться вéльми.

Тропар (г.8): Благословéнний Ти, Христе Бóже наш,* що рибáлок премýдрими появив;* послáвши їм Дýха Свя­тó­го,* ними Ти полонив вселéнну,* Чоловіколюбче, – слáва Тобí!

Стих 2:Бажáння сéрця йогó дав Ти йомý, і прохáнню уст йогó Ти не відмóвив.– Благословéнний Ти, Христе Бó­же наш …

Стих 3:Бо поперéдив Ти йогó благословéнням щéдрим, поклáв Ти на головí йогó вінéць із кáменя цíнного. – Благословéнний Ти, Христе Бóже наш …

Вхідне:Вознесися, Гóсподи, у Твоїй силі! І ми бýдемо співáти й слáвити Твою могýтність. – Благословéнний Ти, Христе Бóже наш …

Понеділок, 08 березня 2010, 16:24

Cerkwa Warszawa

 ВАРШАВА

Парафія Успення Пресвятої Богородицї і Священномученика Йосафата
Церква і парафіяльна канцелярія: ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
тел./факс 22 831-17-18
Парох: ієрм. Петро І. Кушка, ЧСВВ, mob. tel.: +48 606 733 999; e-mail: kuszka@bazylianie.pl

Храмові свята:
28 серпня (Успення Пресвятої Богородиці);
25 листопада (Святого Священномученика Йосафата) - переноситься на неділю.
Порядок Служб Божих:
в неділю: 7:00, 9:00,  11:00,  18:00; 
у свята: 10:00 і 18:00;
у будні 7:00 та 18:00; (липень-серпень - тільки 18:00)
Утреня: 
у будні: 6:25 (липень-серпень - 7:00);
Вечірня кожного дня: 17:15; коли випадає Велика Вечірня - 17:00;

ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПОСТУ - від понеділка до п'ятниці:  7:00 - Утреня;   18:00 - Літургія Напередосвячених Дарів;
- в суботу Парастас о 6:20, а Літургія св. Івана Золотоустого о год. 7:00 і 18:00

Банківський рахунок:

Zakon Św. Bazylego Wielkiego Prowincja, ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa, 77 1240 5976 1111 0000 4745 9177.

Parafia  Greckokatol. p.w. Zaśnięcia NMP, ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa, 77 1240 1138 1111 0010 4968 5034

Парафія діє при василіянському монастирі у Варшаві. Своє існування вона започаткувала в 1721 році, коли було споруджено монастир при вулиці “Подвалє”. У 1784 році парафія разом з Василіянами була перенесена до нової церкви при вул. Мйодовій 16, де вона діє дотепер. Існування парафії було призупинено в 1875 році, коли царський уряд цілковито зліквідував Греко-католицьку Церкву на території Російської імперії.