Вівторок, 13 червня 2017, 09:33

Літургійні піснеспіви

Тропар (г.8): З висоти зійшóв Ти, Милосéрдний,* і тридéнне погребéння прийняв Ти,* щоб нас звільнити від страждáнь.* Життя і воскресíння нáше,* Гóсподи, слáва Тобí!

Тропар (г.4):Цéрква Твоя, Христе Бóже, по всьомý свíті,* немóв багряницею і вісóном, прикрасилася крóв’ю Твоїх мýчеників,* і чéрез них кличе до Тéбе:* Пошли нарóдові Твоєму Свої благодáті,* дарýй свíтові мир і дýшам нáшим велику милість.

Слава і нині Кондак (г.8):Тобí, Гóсподи, Творцéві прирóди, вселéнна принóсить,* як пéрвістки творíння, богонóсних мýчеників.* Їхніми молитвáми, Богорóдиці рáди, збережи, Багатомилостивий,* Цéркву Твою і нарóд Твій в глибóкому мирі.

Прокімен (г.8): Помолíться і хвалý віддáйте Господéві, Бóгу нáшому.

Стих: Відóмий Бог у Юдéї, в Ізрáїлі велике ім’я Йогó.

Алилуя: Візвáли прáведні, і Госпóдь вислухав їх, і від усíх скорбóт їхніх урятувáв їх.

Стих: Багáто скорбóт у прáведних, але з усíх них Госпóдь їх рятýє.

Причасний:Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.

Другий: Рáдуйтеся, прáведні, в Гóсподі, прáвим налéжить похвалá Алилýя, тричі.

Субота, 03 червня 2017, 16:49

Літургійні піснеспіви

Молитва “Царю небесний”

Цáрю небéсний, Утішителю, Дýше íстини,* що всюди єси і все наповняєш,* Скáрбе дібр і життя Подáтелю,* при­йди і вселися в нас,* і очисти нас від усякої скверни,* і спаси, Благий, дýші наші.

Антифон 1

Стих 1: Небесá оповідáють слáву Бóжу,* і дíло рук Йогó проголóшує твердь небéсна. – Молитвáми Богорóдиці, Спáсе, спаси нас.

Стих 2: День днéві передає слóво,* ніч нóчі об’являє вíстку. – Молитвáми Богородиці…

Стих 3: По всій землí залунáв їх гóлос,* на край свíту їхні словá. Молитвáми…

Антифон 3

Стих 1:Гóсподи, силою Твоєю цар радíє і в Твоїй допомóзі веселиться вéльми.

Тропар (г.8): Благословéнний Ти, Христе Бóже наш,* що рибáлок премýдрими появив;* послáвши їм Дýха Свя­тó­го,* ними Ти полонив вселéнну,* Чоловіколюбче, – слáва Тобí!

Стих 2:Бажáння сéрця йогó дав Ти йомý, і прохáнню уст йогó Ти не відмóвив.– Благословéнний Ти, Христе Бó­же наш …

Стих 3:Бо поперéдив Ти йогó благословéнням щéдрим, поклáв Ти на головí йогó вінéць із кáменя цíнного. – Благословéнний Ти, Христе Бóже наш …

Вхідне:Вознесися, Гóсподи, у Твоїй силі! І ми бýдемо співáти й слáвити Твою могýтність. – Благословéнний Ти, Христе Бóже наш …

Середа, 31 травня 2017, 21:20

Літургійні піснеспіви

Антифон 1

Стих 1:Усí нарóди, заплещíть рукáми,* кликніть до Гóспода гóлосом рáдості.

Приспів:Молитвáми Богорóдиці, Спáсе, спаси нас.

Стих 2:Бо Госпóдь Всевишній,* могýтній Владáр по всій землí.

Приспів:Молитвáми Богорóдиці…

Стих 3:Він підбивáє людéй нам,* і нарóди нам під нóги.

Приспів:Молитвáми Богорóдиці…

Стих 4:Зійшов Бог під óклики весéлі,* Госпóдь - під гóлос сурми.

Приспів:Молитвáми Богорóдиці…

Антифон 3 – звичайний з приспівом:Спаси нас, Сину Бóжий, що вознíсся у слáві, співáємо Тобí: Алилýя.

Тропар вос. (г. 6):Áнгельські сили на грóбі Твоїм,* і сторожí омертвíли;* Марíя ж стояла при грóбі,* шукáючи пречистого тíла Твогó.* Полонив Ти ад і, не перемóжений від нього,* зустрíв Ти Діву, дарýючи життя.* Воскрéслий з мéртвих, Гóсподи, слáва Тобí!

Тропар Вознесіння (г. 4):Вознíсся Ти у слáві, Христе Бóже наш,* учинивши ýчням рáдість обітувáнням Святóго Дýха,* і скріпив їх Своїм благословéнням,* бо Ти Син Бóжий, визволитель світу.

Тропар Отців (г. 8): Препрослáвлений Ти, Христе Бóже наш,* що на землí Отцíв нáших появив світилами* і ними навíв усíх нас на íстинну вíру.* Багатомилосердний, слáва Тобí!

Слава: Кондак Отців (г. 8): Проповíдування апóстолів і догмáти Отцíв* утвердили Цéркви єдину вíру,* нóсячи ризу íстини, виткану з вишнього богослóв’я,* вонá прáво прáвить і слáвить велике тáїнство благочéстя.

І нині: Кондак Вознесіння (г. 6):Виконавши дíло нáшого спасíння* і з’єднáвши земних з небéсними,* у слáві вознíсся Ти, Христе Боже наш,* не відлучáючись зóвсім від нас,* алé, перебувáючи з нáми невідстýпно,* Ти кличеш до тих, що люблять Тебé:* Ось я з вáми і ніхтó не перемóже вас!

Прокімен (г.4):Благословéнний Tи, Гóсподи, Бóже Oтцíв нáших,* і хвáльне, і прослáвлене ім’я Tвоє навíки.

Стих:Бо прáведний єси у всьóму, що сотворив Ти нам.

Алилуя: Бог Госпóдь прорíк, покликав зéмлю від схóду сóнця до йогó зáходу.

Стих:Зберíть менí моїх побóжних, якí над жéртвою союз зо мнóю учинили.

Замість “Достойно”:Величáй, душé моя, Гóспода, що з тíлом у слáві на небесá вознíсся. І ірмос:Тебé, Мáтір Бóжу,* що пóнад усяке розумíння і слóво* несказáнно в часі породила Вíчного,* ми, вíрні, однодумно величáємо.

Причасний: Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.

Другий:Рáдуйтеся, прáведні, в Гóсподі, прáвим налéжить похвалá. Алилýя.

Замість Ми бачили світло істиннеі Нехай сповнятьсяспіваємо: Вознесися на небесá, Бóже, і по всій землí слáва Твоя.

Середа, 31 травня 2017, 21:17

Літургійні піснеспіви

Тропар (г.5):Рівнобезначáльне з Отцéм і Дýхом Слóво,* що від Дíви народилося на спасíння нáше,* прослáвмо, вíрні, і поклонíмся,* бо Вонó благозвóлило тíлом зійти на хрест* і смерть перетéрпіти і воскресити помéрлих* слáвним воскресíнням Своїм.

Тропар, (г. 2):Апостоле Христа Бога возлюблений,* поспіши ізбавити людей безодвітних;* приймає Тебе, що припадаєш, той, хто прийняв Тебе, як Ти припав до грудей.* Моли його, Богослове, щоб розігнав хмару поган, що налягає,* і проси для нас миру і великої милости.

Слава:Кондак (г.4):Ослíплені душéвними очима,* як сліпий від нарóдження,* прихóдимо до Тéбе, Христе,* і в покаянні кличемо до Тéбе:* “Ти пресвíтле Свíтло* для тих, що в тéмряві!”

І нині:Кондак (г.8):Хоч і до грóбу зійшóв Ти, Безсмéртний,* то áдову зруйнувáв Ти силу* і воскрéс, як перемóжець, Христе Бóже,* жінкáм миронóсицям звістивши: “Рáдуйтеся!”* І мир дарувáв Ти своїм апóстолам,* упáлим же подáв воскресíння.

Прокімен (г.8):Помолíться і хвалý віддáйте Господéві, Бóгу нáшому.

Стих:Відóмий Бог у Юдéї, в Ізрáїлі велике ім’я Йогó.

Алилуя: Споглянь на мéне і помилуй менé (Пс. 119,132).

Стих:Стóпи мої спрямýй за Твоїм слóвом (Пс. 119,133).

Замість “Достойно”:Áнгел звістив Благодáтній: Чистая Дíво, рáдуйся! І знóву кажý: Рáдуйся! Твій Син воскрéс на трéтій день із грóбу і мéртвих воскресив. Люди, веселіться. Світися, світися, новий Єрусалиме! Слáва бо Госпóдня на тобí засяяла! Радíй нині й веселися, Сіóне, а Ти, чиста Богорóдице, втішáйся, воскресíнням Сина Твогó!

Причасний:Тíло Христове приймíть, джерелá безсмéртного споживíть.

Другий:Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.Алилýя, тричі.

Середа, 31 травня 2017, 21:15

Літургійні піснеспіви

Тропар (г.4): Свíтлу про воскресíння рóзповідь від áнгела почýвши* і від прáдідного зáсуду звільнившись,* Госпóдні учениці, радíючи, казáли апóстолам:* Здóлана смерть, воскрéс Христóс Бог,* що дає свíтові велику милість.

Слава: Кондак (г.8):З вíрою прийшóвши до криниці,* самарянка бáчила Тебе – Вóду премýдрості;* напившись її вдóсталь, завждислáвна,* повíки успадкувáла Цáрство Небéсне.

І нині: Кондак (г.4): Коли настáла половина закóнного свята,* Ти, Христе Бóже, Твóрче всьогó і Владико,* мóвив до присýтніх:* Прийдíть і зачерпнíть води безсмéртя!* Томý ми припадáємо до Тéбе і з вíрою взивáємо:* Дарýй нам щедрóти Свої, бо Ти – Джерелó життя нашого.

Прокімен (г.3): Співáйте Бóгові нáшому, співáйте; співáйте царéві нáшому, співайте.

Стих: Всі нарóди, заплещíть рукáми, кликніть до Бóга гóлосом рáдості.

Алилуя: Натягни лук і наступáй, і панýй íстини ради, лáгідності і справедливості (Пс.45,5).

Стих: Ти полюбив прáвду і зненáвидів беззакóння.

Замість “Достойно”:Áнгел звістив Благодáтній: Чистая Дíво, рáдуйся! І знóву кажý: Рáдуйся! Твій Син воскрéс на трéтій день із грóбу і мéртвих воскресив. Люди, веселіться. Світися, світися, новий Єрусалиме! Слáва бо Госпóдня на тобí засяяла! Радíй нині й веселися, Сіóне, а Ти, чиста Богорóдице, втішáйся, воскресíнням Сина Твогó!

Причасний: Тíло Христове приймíть, джерелá безсмéртного споживíть.

Другий:Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.Алилýя, тричі.